Twee rodeostieren

Wijsheid volgens een rodeorijder